Про мене

ГРИНЕНКО ДІНА ВІТАЛІЇВНА 

01.07.1991

Освіта:

2008-2012рр. Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів, стаціонар

2012-2013рр. Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів, стаціонар, магістратура. 

Досвід роботи:

2009-2015рр. Репетитор англійської та німецької мов.

2012-2015рр. Перекладач англійської та німецької мов.

2014-2015рр. I-translate, обов'язки: письмовий переклад з української на англійську та з англійської на українську мову юридичних документів та їх нотаріальне завірення.

2013-2015рр. Інститут педагогіки НАПН України, обов'язки: письмовий переклад з української/російської на англійську та з англійської на українську мову на педагогічну тематику.

2013-2015рр. DEC Education, обов'язки: усний послідовний переклад з української/російської на англійську та з англійської на українську/російську мову під час освітніх виставок.

2012-2015рр. 4WritersResearch Group, обов'язки: написання рефератів, курсових та ессе для англомовних студентів.

З 2014 року член редакційної колегії наукових видань "Проблеми сучасного підручника" та "Український педагогічний журнал"

 

Dina Hrynenko

Date of birth: July, 01, 1991

Qualification: translator/interpreter, teacher of English, German, and translation studies

Education:

2008-2013 – Kyiv National Linguistic University, Translators’ Department, Master’s Degree.

Work experience:

2009-2015 – Tutor of English and German.

2012-2015 – Translator from/into English and German.

2014-2015 – I-translate translation agency, responsibilities: translation of legal documents from Ukrainian into English and from English into Ukrainian, their notary certification.

2013-2015 – Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, responsibilities: translation from Ukrainian/Russian into English and from English into Ukrainian/Russian

2012-2015 – 4Writers Research Group, responsibilities: writing abstracts, term papers and essays for the English-speaking students

Since 2014, an editorial board member of Problems of a Modern Textbook and Ukrainian Educational Journal scholarly journals

Personal traits:

Punctuality, responsibility, creativity.  

Зв'яжіться з нами